Peros Teknik: Mekanismer

Hävstång 2

 

Det är avståndet från kraften till vridningspunkten som avgör hur mycket kraft man vinner
eller förlorar. Här kan man t ex öka sin kraft om man drar eller skjuter högst upp på spaken.
Det som kraften ska verka på, ska vara längst ner. Vi kallar avståndet mellan den påverkande
kraften och vridningspunktent för x och avståndet mellan den resulterande kraften och
vridningspunktent för y. Då ger kvoten

x/y

ett mått på hur mycket kraft men vinner. Mindre än 1 betyder att man förlorar kraft, 1 betyder
att man varken förlorar eller vinner och större än 1 betyder att man vinner kraft. Om kvoten
blir 10 betyder det att kraften blir 10 gånger större. Om du kan lyfta 50 kg i vanliga fall, kan
du alltså lyfta 500 kg med en sådan hävstång.