Peros Teknik: Elektricitet

Jordfelsbrytare

Strömmen som flyter till en apparat är alltid lika stor som strömmen som flyter från apparaten. Strömmen i de två anslutningsledarna är precis lika stor. Den varierar i riktning och kan variera i styrka, men i samma ögonblick är den alltid lika stor i de båda ledarna. Annars är det något fel. Men fel kan inträffa. Ström kan flyta otillåtna vägar. I värsta fall genom en människa och till jord. Jord kan t ex vara ett vattenrör, höljet på en spis, en diskbänk, marken eller ett fuktigt betonggolv. En jordfelsbrytare känner av om strömmen till en apparat inte är lika stor som strömmen från apparaten. Den bryter då strömmen direkt. Man säger att jorfelsbrytaren löser ut. Det är bara att slå på den igen när felet åtgärdats. Den skyddar personer från att få ström genom kroppen, men den skyddar också mot bränder, eftersom den känner om strömmen går en otillåten väg.

Om en människa kommer i kontakt med de bägge hålen i ett eluttag, är det mycket farligt. En jordfelsbrytare skyddar inte mot ett sådant fel. Strömmen till personen är ju lika stor som strömmen från personen!

Det finns flera typer av jordfelsbrytare. De kan installeras fast vid elcentralen och skydda hela eller delar av en lägenhet. Det kanske inte är så bra om den skyddar hela lägenheten, för då blir ju t ex frysen bortkopplad om det blir något fel. Inte så roligt om man är bortrest! Det finns också vägguttag med inbyggda jordfelsbrytare. De är lämpliga i badrum, källare, garage och utomhus. Vidare finns skarvuttag med jordfelsbrytare.

I badrum måste uttaget vara försett med jordfelsbrytare. Vid nyinstallation utomhus måste jordfelsbrytare skydda uttaget.

På jordfelsbrytaren finns oftast en provknapp. Man kan kontrollera funktionen, genom att trycka på provknappen. Jordfelsbrytaren ska slå ifrån omedelbart.

Den här jordfelsbrytaren kopplas direkt till ett
jordatvägguttag och får användas både ute
och inne. Priset är ca 400 kronor.

 

Bilden föreställer en sladd med två ledare.
Strömmen som flyter till en apparat är alltid
lika stor som den som flyter från apparaten!