Kopplingsövningar

Peros Teknik: ELEKTRICITET


Om du klarar de här kopplingarna, så har du god kännedom hur belysning hemma, i bilen och i båten fungerar!

Du behöver:

Två plattor med röda tryckströmbrytare, en med svart tryckströmbrytare, två med vippströmställare, en med skjutströmställare, en med motor, fyra med glödlampor och 7 kopplingssladdar.

1. Vanlig belysning.
Koppla ihop ett batteri, två röda tryckströmbrytare och två lampor. Strömbrytarna ska reglera var sin lampa. Rita kopplingsschema.

2. Huvudströmbrytare hemma.
Koppla ihop ett batteri, två röda tryckströmbrytare, en vippströmställare och två lampor. Tryckströmbrytarna ska reglera var sin lampa, och vippströmställaren ska vara huvudströmbrytare. Rita kopplingsschema.

3. Huvudströmbrytare i bilen.
Gör en liknande koppling som nyss, men den ena lampan ska fungera även om huvudströmbrytaren är av! Man kan ju t ex tänka sig att tändlåset på bilen eller båten är huvudströmbrytare, och att en del av utrustningen fungerar även om huvudströmbrytaren är av. Rita kopplingsschema.

4. OCH-koppling.
Koppla ihop ett batteri, en lampa och två röda tryckströmbrytare. Lampan ska tändas när den ena och den andra strömbrytaren är på. Rita kopplingsschema.

5. ELLER-koppling.
Koppla ihop ett batteri, en lampa och två röda tryckströmbrytare. Lampan ska tändas när den ena eller den andra strömbrytaren är på.

6. Trappbelysning
I många fall är det praktiskt att kunna tända en belysning på ett ställe och släcka på ett annat. Det kan t ex vara i en korridor eller i en trappa. Vippströmställaren kan användas som trappströmställare. Här finns tre olika förslag hur man kan koppla. Kopplingen i trappa A är vanligast.
Gör någon eller några av dessa tre kopplingar, där en lampa kan tändas av ena strömställaren och släckas av den andra. Använd två vippströmställare, en lampa, batteri och kopplingssladdar!

7. Innerbelysning i bilen
Vi tänker oss, att vippströmställaren sitter i bilens tak. En svart tryckströmbrytare sitter vid bilens dörr. Gör en koppling, så att i ena läget på vippströmställaren är en lampa alltid tänd, och i andra läget är den tänd bara om den svarta knappen är ute, dvs dörren är öppen!

8. Motorn ändrar riktning.
Koppla ihop ett batteri, skjutströmställare och en motor enligt kopplingsschemat. Om du ändrar läget på skjutströmställaren, ändrar motorn rotationsriktning.

9. Vilken koppling föreställer bilden?
Kopplingen på bilden förställer en av de som finns i frågorna. Vilken?

 

 Här finns förslag till lösningar!