Peros Teknik: Mekanismer

Kugghjul

Kugghjul finns i många produkter. Nästan alla motorer innehåller kugghjul.

Det här kugghjulet har 36 kuggar.

Antalet kuggar är den viktigaste egenskapen hos ett kugghjul. Det här kugghjulet har 24 kuggar.

Det här kugghjulet har 12 kuggar.

Om kugghjul med olika antal kuggar sätts ihop, får vi en utväxling. Här har det vänstra hjulet 12 kuggar och det högra 36. Det lilla hjulet måste snurra tre varv för att det stora ska snurra ett varv. Om det lilla hjulet är det som driver, ökar vi kraften. Om det stora hjulet är det drivande, ökar vi i stället hastigheten.

Rotationsriktningen hos de båda hjulen är olika.

Om kugghjul med lika antal kuggar sätts ihop, ändras varken kraften eller hastigheten. Den enda anledningen att sätta ihop två hjul på detta sätt är, om man vill ändra rotationsriktningen.

Här ser vi ett något mer komplicerat system. De små hjulen har 12 kuggar och de större har 36 kuggar. Det stora röda och det lilla blå sitter fast på samma axel. Försök lista ut hur många varv det lilla röda ska snurra för att det gröna ska snurra ett varv! Annars kan du se svaret här!