Peros Teknik: Mekanismer

Länk och led

När man säger ordet länk nu för tiden, tänker kanske de flesta på att surfa på internet.
Länk betyder förbindelse eller sammanhållning. I andra dagliga sammanhang tänker man
kanske på kedjor när man pratar om länkar.
T ex är ankarkättingar, halskedjor och cykelkedjor sammansatta av länkar.

Länkar i mekanismer är i allmänhet stänger som överför en rörelse. Det är vanligt att stängerna
är av metall, eftersom det är hållbart. När vi tillverkar länkar i skolan använder vi ofta trälister
eller papp. Den mellersta av de gula stängerna är en länk mellan de båda andra. Mekanismen i
det här fallet gör att en linjär rörelse åt ett håll omvandlas till en linjär rörelse åt andra hållet.
Länken är vridbar kring den röda punkten. Det är en fixpunkt, dvs den sitter fast i underlaget.

Led är det ställe där två länkar sitter ihop. Länkarna vrider sig kring en led. I kroppen har vi t ex
handled och knäled. Vid de gröna punkterna i bilden är det leder.

Hur förändras mekanismen om den röda vridningspunkten flyttas mot den övre leden?