Peros Teknik: Mekanismer

Rörelser i mekanismer

De vanligaste typerna av rörelser i mekanismer är linjär (dvs rakt fram och tillbaka), bågformad (som t ex en spak) och roterande (som ett hjul). Ge exempel i varje ruta!

TILL

Linjär

Bågformad

Roterande

F

R

Å

N

Linjär

Ge exempel på mekanism som överför en linjär rörelse till en annan linjär rörelse!

Ge exempel på mekanism som överför en linjär rörelse till en bågformad rörelse!

Ge exempel på mekanism som överför en linjär rörelse till en roterande rörelse!

Bågformad

Ge exempel på mekanism som överför en bågformad rörelse till en linjär rörelse!

Ge exempel på mekanism som överför en bågformad rörelse till en annan bågformad rörelse!

Ge exempel på mekanism som överför en bågformad rörelse till en roterande rörelse!

Roterande

Ge exempel på mekanism som överför en roterande rörelse till en linjär rörelse!

Ge exempel på mekanism som överför en roterande rörelse till en bågformad rörelse!

Ge exempel på mekanism som överför en roterande rörelse till en annan roterande rörelse!

Ibland är det alltså samma typ av rörelse som överförs och ibland ändras typen som överförs från ett ställe till ett annat. Avståndet mellan dessa ställen är oftast kort, som några cm, dm eller högst några meter. Ända in i 1900-talets början fanns stånggångar som överförde rörelser från t ex ett vattenhjul till en pump i en gruva. Sådana stånggångar kunde vara ett par km långa! Stångångar kan du t ex hitta i Ekomuseum Bergslagen!

Rörelserna kan också ändra riktning.
Vidare kan de ändra hastighet. Detta kallas för utväxling.