Peros Teknik: Mekanismer

Remskiva 1

Remskivor är hjul med en försänkning där en rem kan löpa. Remskivor finns i många produkter. Hushållsmaskiner, bandspelare, bilmotorer och skrivare är några exempel. Förr fanns det ofta bara en motor på verkstäder och snickerier. Motorns rotation överfördes till axlar i taket. På dessa fanns remskivor och remmar som drev borrmaskiner, svarvar osv.

Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet?

Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet?

Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet?

Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet?

 

 

En sådan här mekanism kan användas för att vrida en rotationsriktning, t ex 90 grader.