Peros Teknik: Mekanismer

Remskiva 2

Om man sätter ihop flera remskivor, kan man tillverka mekanismer för att öka sin kraft, t ex för att lyfta tunga saker.

När man drar i det vänstra repet en viss sträcka, lyfts vikten med den här mekanismen upp hälften så lång sträcka. Man förlorar i väg, men vinner i stället i kraft. Om vikten har tyngden 100 N (Newton), behövs det bara 50 N för att lyfta den.

Sådana här mekanismer används t ex i segelbåtar för att hissa och skota segel. Ibland kallas konstruktionen för spel eller vinsch. Med flera remskivor kan man minska behovet av kraft ytterligare. Då kan man ensam lyfta saker som väger flera hundra kg.

Sambandet "Det man vinner i kraft, förloras i väg" brukar kallas mekanikens gyllene regel.