Peros Teknik: Elektricitet

Skyddsjordning

Skyddsjordning är ett sätt att göra elanvändning säkrare. Alla apparater med ett hölje av metall, t ex spis, kylskåp, brödrost, strykjärn och alla maskiner i en teknikverkstad eller en slöjdsal för trä- och metall, är skyddsjordade. Förutsättningen är att de är anslutna till ett jordat uttag.

Vi tar strykjärnet som exempel. Strömmen leds till strykjärnet genom en blå och en svart ledare, som är kopplade till strömbrytare, ratt och värmeelement inuti strykjärnet. Den gulgröna skyddsledaren kopplas till strykjärnets metallhölje.

Det kan hända att det blir något fel på strykjärnet så att en strömförande ledare nuddar strykjärnets metalldelar.

Om strykjärnet inte är kopplat till ett skyddsjordat uttag:

Höljet kommer i kontakt med spänningsförande delar. Inget syns och inget märks. Men om någon tar på strykjärnet och t ex en diskbänk, element, vattenrör eller bara står på ett fuktigt golv är det livsfarligt! Då leds strömmen från strykjärnet, genom kroppen och vidare till diskbänken eller vad det nu är.

Om strykjärnet är kopplat till ett skyddsjordat uttag:

Om det blir ett fel så att strömförande delar kommer åt metalldelarna på strykjärnet, leds strömmen bort genom den gulgröna skyddledaren. Strömstyrkan blir så stor att proppen går eller automatsäkringen löser ut. Ingen fara alltså!