Strömställare

Peros Teknik: ELEKTRICITET


Det finns många olika typer av knappar som slår på och av ström. Ibland kopplas strömmen från en väg till en annan väg. Ibland regleras en ljusstyrka, hastighet eller ljudvolym. Det vanligaste namnet på komponenter som sluter, bryter eller kopplar om ström är strömställare.

Den enklaste typen kan kallas strömbrytare och har två lägen: På och av. On och off. Ett och noll. När den är på kan strömmen flyta igenom och när den är av är det stopp. De flesta har en knapp som vippar mellan två lägen, på och av. Vidare finns t ex tryckströmbrytare. De måste man trycka på för att det ska bli kontakt.

Vi undersöker tryckströmbrytarna, vippströmställaren, skjutströmställaren, tiltströmbrytaren och tungelementet.

Tryckströmbrytare monterad på platta

Vippströmställare monterad på platta

Du behöver:

En platta med röd tryckströmbrytare, en med svart tryckströmbrytare, en med vippströmställare, en med skjutströmställare, en med tiltströmbrytare, en med tungelement och en med lampa. Vidare ett st batteri 4,5 V samt tre kopplingssladdar och en magnet.

I kopplingsscheman ser strömbrytare ut som på bilden till höger. Endast en strömbana kan kopplas till den. Därför kallas den enpolig. Ofta används den engelska beteckningen single pole, SP. Strömbrytaren kan vara på i endast ett läge. Engelska beteckningen för detta är single throw, ST. SPST är alltså beteckningen. De båda tryckströmbrytarna, tiltströmbrytaren och tungelementet, som presenteras strax, är av typen SPST.

SPST

 

Den här strömställaren är också enpolig, men det kan vara kontakt i båda lägena. Den kallas då SPDT, single pole double throw. Vippströmställaren är av denna typ.

SPDT

Det här är en tvåpolig strömställare. Den är som två ihopbyggda strömställare som regleras med samma knapp. Beteckningen är DPDT, double pole double throw. Skjutströmställaren har beteckningen DPDT.

DPDT

 

Den röda tryckströmbrytaren ger kontakt när man trycker på knappen. Den kanske mest välkända användningen av en sådan här strömställare, är knappen man trycker på när man ringer på någons dörr.

Övningsuppgift 1: Koppla in den röda tryckströmbrytaren i en krets med batteri och lampa. Undersök funktionen.

 

 

 

Den svarta tryckströmbrytaren bryter kontakten när man trycker på den. Sådana strömbrytare sitter t ex vid kylskåpsdörren och bildörrarna. När en dörr öppnas, tänds en lampa!

Övningsuppgift 2: Koppla in den svarta tryckströmbrytaren i en krets med batteri och lampa. Undersök funktionen.

 

 

I vippströmställarens vänstra läge är det kontakt mellan 1 och 3, och i högra läget mellan 1 och 2.

Övningsuppgift 3: Koppla in vippströmställaren i en krets med batteri och lampa. Lampan ska kunna tändas och släckas med strömställaren. Undersök funktionen. Det går att koppla på två sätt. Kan du komma på bägge sätten? Ett ben måste alltid vara anslutet. Vilket är det?

 

 

 

Skjutströmställare kan användas som t ex vanlig strömbrytare eller trappomkastare, men också till en lite mer invecklad koppling för att kasta om riktningen på en ström. Vi kommer till det senare. Eller för att reglera två olika kretsar.

Övningsuppgift 4: Koppla in skjutströmställaren i en krets med batteri och lampa. Lampan ska kunna tändas och släckas med strömställaren. Undersök funktionen. Det går att koppla på fyra olika sätt. Kan du komma på alla fyra sätten?

 

 

 

 

 

Tiltströmbrytaren fungerar så, att när den lutar, är det kontakt mellan anslutningarna. Tilt betyder luta eller vicka på engelska. När något rörs eller skakar, kan man få något att hända. T ex om man lutar på ett flipperspel, så blir man diskad! Den kan också kopplas till ett larm. När något lutar eller rör sig, går larmet!

Övningsuppgift 5: Koppla in tiltströmbrytaren i en krets med batteri och lampa. Undersök hur strömbrytaren ska luta för att lampan ska tändas.

En tiltströmbrytare kan t ex monteras på en persons lår för att den ska kunna registrerar om personen sitter eller står. T ex kanske man vill veta hur lång tid en person står och hur lång tid han sitter under ett arbetspass.

Övningsuppgift 6: Sätt fast tiltströmbrytaren på låret med snöre eller något annat. Koppla så att en lampa är tänd när du står och släckt när du sitter!

 

 

 

Tungelementet är en strömbrytare som slår till, när det finns en magnet strax utanför glaskroppen. Kan t ex kopplas vid dörrar och fönster, så att när de öppnas går ett larm, tänds en lampa eller kanske en fläkt startar. Det finns tungelement som sluter strömmen när en magnet närmar sig, och det finns de som bryter strömmen när en magnet närmar sig.

 

Övningsuppgift 7: Koppla in tungelementet i en krets med batteri och lampa. Undersök hur magneten ska placeras för att lampan ska lysa!