Peros Teknik: Elektricitet

Uttag och stickproppar

Ledningarna från husets gruppcentral till olika anslutningar och uttag i ett hus går oftast i plaströr inbyggda i väggar, golv och tak. Men de kan också vara utanpåliggande.

Till ett vanligt jordat uttag går det tre ledare: Den gul-gröna skyddsjorden, den blå nollan och en svart fasledare.

Ett icke jordat uttag har två ledare: Svart fas och blå nolla.

Jordade och ojordade uttag

I de flesta svenska hem finns jordade uttag i kök, badrum, källare, garage och utomhus., dvs där det kan vara fuktigt. I vardagsrum, hallar och sovrum är det ofast ojordat. Ett jordat uttag känns igen på de två metallblecken! I nya lägenheter och nya installationer är det jordat överallt! Det är en ny lagstiftning (1994) som ökar säkerheten! Att ha jordade uttag innebär större säkerhet än ojordade. Om det blir ett fel i en apparat som är skyddsjordad och kopplad till ett jordat uttag, leds strömmen bort genom skyddsjorden. Proppen går oftast, som man brukar säga. Mer korrekt är att en säkring löser ut!

Icke-jordat uttag

Jordat uttag

Stickproppar och strömbrytare

Denna typ av stickpropp har varit den vanligaste under många år, men finns nu bara kvar på äldre apparater. Den är inte jordad, och passar inte in i jordade uttag. Anslutningssladden har två ledare. Den är inte inkapslad med sladden, utan sladden är fastskruvad vid stickproppen.

Den här platta stickproppen kallas ibland "Europapluggen". Den används på apparater som inte har så stor strömförbrukning och som har förstärkt isolering kring de elektriska delarna. T ex kan den finnas på elvispar, väckarklockor och CD-spelare. Den är inte jordad, men passar in både i jordade och ojordade uttag. Sladd och propp är ihopkapslade till en enhet.

 

Den här stickproppen kallas ibland "nyckelhålspropp". Den används på apparater som har lite större strömförbrukning och som har förstärkt isolering kring de elektriska delarna. T ex kan den finnas på hårfön och dammsugare. Den har slitsar, som gör att den passar in både i jordade och ojordade uttag. Den är inte jordad. Hålen vid slitsarna gör, att den passar in i vissa utländska uttag. Vissa länder har nämligen sin jord ansluten med en pigg som passar in i hålet. Sladd och propp är ihopkapslade till en enhet.

En jordad stickpropp. Den finns på apparater som har höljen av metall. Det kan t ex vara kylskåp, brödrostar eller strykjärn. Sladden innehåller tre ledare. Ibland är sladden fastskruvad, ibland ihopkapslad.

En jordad stickpropp till. Här hemma i Sverige fungerar den här precis som den förra, men den har ett hål. Det gör att den passar även i engelska uttag.

Det här kan vara en vanlig strömbrytare eller en trappströmställare. De ser lika ut på utsidan, men inuti är de lite olika. Med strömbrytaren kan man förstås tända och släcka lampor. Med trappströmställaren kan man tända på ett ställe och släcka på ett annat. I övning 6 Trappbelysning på arbetsbladet Kopplingsövningar ser du hur det fungerar i praktiken.

I en strömbrytare är det antingen kontakt mellan de två anslutningarna, eller så är det inte kontakt. Alltså finns det två anslutningsskruvar.

I en trappströmställare är det antingen kontakt mellan de två övre eller de två undre anslutningarna. Alltså finns det tre anslutningsskruvar.

Med en dimmer kan man reglera ljusets styrka genom att vrida på ratten. På nya dimrar kan man också tända och släcka genom att trycka in knappen.

Dimmern fungerar så, att när man vrider på ratten, klipper man av växelströmskurvan en viss tid efter noll-läget. Lampan kan inte följa med i de snabba förändringarna. Om hela kurvan är med, lyser det med full styrka, och om en del av kurvan är med lyser det svagare.