Peros Teknik: Mekanismer

Vad är en mekanism?

För att överföra en rörelse från ett ställe till ett annat, används olika slag av mekanismer.
Mekanismer kan också användas för att ändra ett slag av rörelse till ett annat slag eller för
att öka eller minska en kraft eller en hastighet.

I naturen har det funnits mekanismer så länge som det funnits liv på jorden. För att överföra
musklernas rörelser till t ex vingar, ben eller fingrar, krävs mekanismer i kroppen. I tekniken
har det funnits mekanismer så länge som det funnits människor på jorden. Vi kan hitta exempel
från gamla tider i t ex pilbågen, att gillra en fälla, att göra upp eld eller att ett vattenhjul driver
en såg, en kvarn eller en pump.

En mekanism kan beskrivas som ett tekniskt system, där några delar är rörliga. När man rör på
en sådan del, kan man förutse, hur resten av systemets delar rör sig.

Kan du ge exempel på mekanismer som finns

i ett kök?

i ett badrum med toalett?

på ett transportmedel?

på ett kontor?

på en fabrik?

För att få mekanismer att fungera används t ex länkar, hävstänger, remmar, vajrar, rep eller
kedjor. Vidare används olika typer av hjul, t ex remskivor, kugghjul, kammar och vevar. För
att överföra rörelser används också luft (pneumatik) eller vätska, vanligtvis olja (hydraulik).
Du kommer att lära dig mer om allt detta i det här arbetsområdet.

En mekanism kan vanligtvis indelas i tre delar.

Ingången kan vara ett handtag, en ratt, en spak, pedal, hjul eller liknande. Huvudmekanismen
är de delar som i något sorts system överför eller ändrar rörelsen. Det kan vara ett mycket enkelt
eller ett mycket komplicerat system. Utgången är det resultat man eftersträvar, t ex att en lucka
öppnas eller stängs, bromsklossar trycks till, en lampa tänds eller ett lås öppnas.