Peros Teknik: Mekanismer

Vanliga komponenter

I mekanismer finns många olika delar. Här är några vanliga. Du kommer senare att lära dig
mer om de olika delarna.

Länk och led

Hävstång

Remskivor

Kugghjul


Koniskt kugghjul

Snäckhjul

Kam

Kedja

Cylinder, kolv och slang